Workey API

Vad:
Jobbsajten Workey har ett API som tillåter sökningar direkt mot deras databas.

Exempel:

Gör en sökning och få tillbaka de platsannonser som matchar sökningen.
 • http://api.workey.se/v1/?function=[function] (där function kan vara antingen search eller count)
 • ytterligare sökkriterier är keywords, region, sort, jobid, page
Kodexempel:
 • http://api.workey.se/v1/?function=search&region=21&keywords=s%E4ljare&page=2 (Hämtar den andra sidan med säljarjobb i Stockholmsregionen)
 • http://api.workey.se/v1/?function=count&keywords=sales+manager (Hur många jobb finns det som matchar nyckelorden sales manager?)
Mer dokumentation:

Brottsplatskartan API

Vad:
Brottsplatskartan.se hämtar in information om händelser som inkommit till
polisen och försöker placera dessa på en karta. Med APIet kan man hämta ut de senaste händelserna som inkluderar:

Exempel:
 • Hämta de senaste brottens plats, typ av händelse, samt koordinater.
Kodexempel:
 • http://brottsplatskartan.se/api.php?action=getEvents&period=1440 Hämta ut alla händelser från de senaste 24 timmarna.

Mer info:

Stockholms filmfestival API

Vad:
Stockholms filmfestivals öppna API kan användas till att visa hela filmprogrammet inklusive bilder och trailers. Via API:et kan man också planera sin egen festival genom att lägga visningar i sin personliga kalender som också syns på www.stockholmfilmfestival.se.

För att använda API:et måste man registrera sig på http://api.stockholmfilmfestival.se. Där finns också hela API:et dokumenterat på engelska. 2010 års program publiceras den 26e oktober.

Exempel:
 • Lista alla festivaler som finns i databasen
 • Lista alla filmer för en festival
 • Lista alla visningar för en festival
 • Lista alla biografer
 • Lista alla sektioner för en festival
 • Lägga visningar i sin kalender (myfestival)
 • Lista visningar i sin kalender (myfestival)

Kodexempel:
 • http://api.stockholmfilmfestival.se/v1/films/festival_list/festival_id/20/API-Key/[your key goes here]/format/html - Listar alla filmer för festivalen 2009.
 • http://api.stockholmfilmfestival.se/v1/festivals/list/API-Key/[your key goes here]/format/html - Listar alla festivaler som finns i databasen.
 • http://api.stockholmfilmfestival.se/v1/events/date_list/date/2010-11-25/API-Key/[your key goes here]/format/html - Listar alla visningar för den 25e november 2010.

Exempel på användning:
 • Ännu ingen, men snart!
Länk:
 • http://api.stockholmfilmfestival.se

Pusha.se API

Vad:

Pusha.se är en sajt där medlemmarna bestämmer innehållet genom att posta och pusha (rösta på) länkar. Med Pushas API kommer du enkelt åt data för användare, länkar, kommentarer m.m.

Format:
 • XML
 • JSON
 • Javascript/JSONP
Exempel:
För mer dokumentation och exempel på anrop se http://api.pusha.se

Exempel på användning:

Tågtider API

Vad:
Aktuell information om järnvägstrafik i Sverige - tåg, stationer och operatörer.

Exempel:
 • Alla Sveriges tågstationer - http://api.tagtider.net/v1/stations.xml
 • Avgående tåg från Stockholm Central - http://api.tagtider.net/v1/stations/243/transfers/departures.xml
Man använder API:et via vanlig HTTP med Basic Auth, förslagsvis via cURL.
I skrivande stund är data tillgänglig som XML och JSON.

Exempel på användning:
 • Nyligen lanserades en Tågtider-app i Android Market, som hämtar aktuell data via Tågtider API.
 • Självklart tickar även http://tagtider.net/ på samma data som är tillgänglig via Tågtider API.
Mer info: http://tagtider.net/api/

Libris rättstavnings-API

Vad:

LIBRIS har ett rättstavnings-API. Baserat på ordet man anger får man förslag på mer sannolika stavningar av ordet. API:et baseras på de sökningar som görs i LIBRIS biblioteksdatabaser.

Exempel:

Man skickar in ord i ett enkelt HTTP-anrop och får ett stavningsförslag tillbaka i xml.

Kodexempel:

Man frågar API:et om ordet "suhsi"...
 • http://api.libris.kb.se/bibspell/spell?query=suhsi&key=F9B41E7535DB53BF114B7768E93E5F74
Och får tillbaka det rättstavade ordet "sushi"...

<bibspell>
<query>SUHSI</query>
<suggestion>
<term changed="true">sushi</term>
</suggestion>
</bibspell>

Länkar:

Mer info om API-et: http://blog.libris.kb.se/librisutv/?p=474
Generera automatiskt din egen API-nyckel: http://api.libris.kb.se/bibspell/

Missatsamtal API

Vad
Genom att använda API:et kan du både hämta och posta data om ett telefonnummer. API:et är uppdelat i två delar, sök och posta.

Sök används för att hämta data och Posta när du vill lägga till data till ett telefonnummer. Den senare kräver en API-nyckel som erhåller genom att berätta vad syftet med din tjänst är.

Exempel
Exempel på användning
 • Vid inkommande samtal slå upp numret och vid eventuell träff få all information vi har om detta nummer.
 • Finns även möjlighet att hjälpa till uppbyggandet av vår data genom att låta folk rapportera in kommentarer via egenutvecklade tjänster som använder api:et Posta.
Mer information: http://www.missatsamtal.se/api/

Kundo API

Vad:
Kundo.se är ett forum som hjälper företag att föra en dialog med sina kunder. Med Kundo kan företagen svara på frågor, men även utnyttja kraften i sitt community genom att låta användarna bidra med idéer och berätta vad som fungerar bra respektive mindre bra.

Kundo erbjuder ett API för att hämta ut alla inlägg och kommentarer som gjorts för ett företag på Kundo. API:et är helt öppet och kan användas av alla.

Exempel:

Följande information går för närvarande att hämta via Kundo:s API:
 • Samtliga inlägg som skickats till er
 • Inlägg filtrerade efter frågor, problem, förslag och beröm
 • Detaljer för ett givet inlägg
 • Alla kommentarer för ett givet inlägg
Vårt API utvecklas löpande. Har du önskemål om ny funktionalitet är du välkommen att kontakta oss!

Kodexempel:

Kundo:s API hanterar returformaten XML och JSON. Genom att anpassa respektive anrop kan JSON returneras istället.

För att exempelvis hämta ut alla inlägg från Kundos eget forum anopar man:
För att bara hämta ut exempelvis alla frågor:
För att hämta ut mer information om ett givet inlägg (1):
För att hämta ut alla kommentarer på ett inlägg (1):
Mer info:
http://kundo.se/api-doc

Tåg.info API

Vad:
Theodor Storm har utvecklat ett XML/JSON-API för att hämta information om svenska tåg och järnvägsstationer från Tåg.info.

Information om samtliga trafikerade svenska järnvägsstationer och tåg som rullar eller kommer att avgå under de närmsta timmarna nås med ett enkelt REST-API (ingen registrering eller API-nyckel krävs).

Exempel:

För JSON, byt ut filändelsen .xml mot .json. Exempel: http://tåg.info/stationer.json

Användning:
 • API:t används bland annat av iPhone/iPad-appen Tågtavlan
 • ...och Android-appen Train Info Sweden.
Mer info:

Mer information finns på http://tåg.info/api