Val.se Statistik

Vad:
På Val.se kan man ladda ner rådata med all statistik från valet 2010.

Exempel:

Filformat:
Filerna finns tillgängliga i XML, Excel, och som semikolonseparerade textfiler.

Mer info:
http://www.val.se/val/val2010/statistik/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar