Resihop API

Vad:
Resihop är en teknisk plattform för att hitta och dela med sig av tomma bilplatser för att spara på miljön och plånboken. Det finns väldigt många system och hemsidor för samåkning, vi försöker samla alla de resor som finns där ute och dessutom göra dem lättare att söka bland med hjälp av vår platsmedvetna och kraftfulla sökmotor sökmotor.

Kodexempel:
Api:et används både för att spara och skriva.

Följande hämtar alla resor från stockholm till Lund.
http://resihop.nu/search?to=stockholm&from=lund

Följande lägger till en resa från stockholm till göteborg med kontaktuppgifter.
http://resihop.nu/addtrip?from=stockholm&to=göteborg&when=2010-10-28&name=Kristoffer+Nolgren&email=kristoffer%40nolgren.se&phone=0704649797&details=Oavsett+hur+många+vi+blir+så+delar+vi+på+500+kronor+i+resekostnad.&got_car=0

Fler exempel:
Frågor ställs till api:et med http-requests, svaren fås som xml. Följande funktioner finns:

Sök
Vår sökmotor vet var alla platser är. Det gör att vi kan göra smarta sökningar, där resihop förstår vilka städer och adresser som ligger nära varandra. Letar du tillexempel efter en resa mellan Uppsala och Göteborg, får du också förslag på resor från Stockholm och Göteborg. Sökmotorn har platser i hela världen och är inte begränsad till Sverige. Läs mer sökmotorn och hur den fungerar i kodexemplen.

Spara resa
Att spara resor är enkelt. Det krävs ingen inloggning eller autenciering. När man sparar en resa får man tillbaka en kod som sen kan användas för att redigera resan. Läs mer om spara-resa-funktionen och hur den fungerar i kodexen.

Redigera och ta bort resa
Att redigera en resa görs på ungefär samma sätt som man sparar en resa, med skillnaden att man också skickar med en kod som en parameter. Läs mer om redigera-resa-funktionen och hur den fungerar i kodexen.

Glömt koden
Om man glömt en kod kan man skicka sin E-post adress till resihop. Då skickar resihop ut koden för alla resor kopplade till den E-post-adressen. Läs mer om glömt-koden-funktionen och hur den fungerar i kodexen

http://resihop.nu/api finns en mycket mer utförlig dokumentation.

http://resihop.nu är implementation av vårt eget api. All konvertering sker med hjälp av frontend xslt, så ni kan själva se exakt hur vi gör!

1 kommentar: