Missatsamtal API

Vad
Genom att använda API:et kan du både hämta och posta data om ett telefonnummer. API:et är uppdelat i två delar, sök och posta.

Sök används för att hämta data och Posta när du vill lägga till data till ett telefonnummer. Den senare kräver en API-nyckel som erhåller genom att berätta vad syftet med din tjänst är.

Exempel
Exempel på användning
  • Vid inkommande samtal slå upp numret och vid eventuell träff få all information vi har om detta nummer.
  • Finns även möjlighet att hjälpa till uppbyggandet av vår data genom att låta folk rapportera in kommentarer via egenutvecklade tjänster som använder api:et Posta.
Mer information: http://www.missatsamtal.se/api/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar