Kundo API

Vad:
Kundo.se är ett forum som hjälper företag att föra en dialog med sina kunder. Med Kundo kan företagen svara på frågor, men även utnyttja kraften i sitt community genom att låta användarna bidra med idéer och berätta vad som fungerar bra respektive mindre bra.

Kundo erbjuder ett API för att hämta ut alla inlägg och kommentarer som gjorts för ett företag på Kundo. API:et är helt öppet och kan användas av alla.

Exempel:

Följande information går för närvarande att hämta via Kundo:s API:
  • Samtliga inlägg som skickats till er
  • Inlägg filtrerade efter frågor, problem, förslag och beröm
  • Detaljer för ett givet inlägg
  • Alla kommentarer för ett givet inlägg
Vårt API utvecklas löpande. Har du önskemål om ny funktionalitet är du välkommen att kontakta oss!

Kodexempel:

Kundo:s API hanterar returformaten XML och JSON. Genom att anpassa respektive anrop kan JSON returneras istället.

För att exempelvis hämta ut alla inlägg från Kundos eget forum anopar man:
För att bara hämta ut exempelvis alla frågor:
För att hämta ut mer information om ett givet inlägg (1):
För att hämta ut alla kommentarer på ett inlägg (1):
Mer info:
http://kundo.se/api-doc

1 kommentar:

  1. Hej! Skicka gärna ett mail till oss på info@kundo.se om ni använder vårt API. Vi hjälper er gärna att fixa saker ni hittar!

    Fullständig API-dokumentation hittar ni numera här: http://kundo.se/api-doc

    SvaraRadera