Vemringde API

Vad:
Vemringde.se är en katalogtjänst och ett forum för telefonnummer som ringer oönskade samtal (som exempel telefonförsäljning eller marknadsundersökningar). Med APIet kan man göra uppslag på specifika nummer eller få ut en lista med de vanligaste numren.

Exempel:
  • Slå upp ägaren till ett specifikt nummer, om bekräftad information finns returneras den, annars returneras de vanligaste svaren från användarna. Svaren kan returneras i formaten plain (vanlig text), xml eller json
  • Lista de vanligaste numren på vemringde.se. Svaren kan returneras i formaten plain, xml, json, asterisk (för IP-telefoners blacklist) eller vcard (kontakt i mobilens telefonbok)
Man ställer frågor genom HTTP GET anrop mot http://api.vemringde.se/search/ för att göra uppslag och http://api.vemringde.se/list/ för att lista nummer.

Från och med 1 oktober kommer en APInyckel att krävas för nummeruppslag (inte för att lista) som fås genom att registrera ett konto på vemringde.se och maila till info@vemringde.se.

Kodexempel:
  • http://api.vemringde.se/list/?format=asterisk - Hämtar de 100 vanligaste numren på vemringde.se i ett format som går att lägga in direkt i sin Asterisk IP-telefonservers blacklist.
  • http://api.vemringde.se/?q=0313529120&format=json - Returnerar ägaren av nummer 0313529120 i json-format.
  • http://api.vemringde.se/?q=098075166&format=xml&limit=20&n=4 - Returnerar de 20 vanligaste organisationerna på nummer 098075166 där varje organisation måste vara rapporterat minst 4 gånger.
Exempel på användning av API:et:
  • iPhone-appen Vemringde utvecklad av Igor Stevstedt
  • Android-appen VemRingde utvecklad av JarMan
  • APIet används också av många IP-telefoni-intresserade privatpersoner som kodar sina egna script för att blockera telefonförsäljare.
  • Jag har med hjälp av Mobilstart.se gjort det möjligt att få vcardet direkt till mobilen genom ett sms.
Länkar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar